Paveldėjimo teisė

Teikiame konsultacijas visais paveldėjimo teisės reglamentuojamais visuomeninių santykių, susijusių su mirusio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimu jo įpėdiniams klausimais.

Mūsų teikiamos paslaugos šioje srityje:

  • konsultacijos sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo, vedybų sutarčių sudarymo, vykdymo ir pakeitimo, santuokos nutraukimo, sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių klausimais
  • konsultacijos paveldėto turto padalijimo, testamento, praleisto termino palikimui priimti atstatymo, paveldėjimo teisės liudijimo nuginčijimo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais
  • teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimas
  • procesinių ir kitų dokumentų (ieškinių, prašymų) rengimas