Ginčų sprendimas

Atstovaujame klientų interesus bendrosios kompetencjos teismuose, valstybinėse institucijose, ginčų sprendimo komisijose, organizuojame sutaikinimo procedūras, neteisiminę mediaciją.

Rengiame visus procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus, prašymus ir kt.).

Konsultuojame ir atstovaujame klientus dėl sprendimų ar kitų vykdomųjų dokumentų, priimtų užsienio valstybių arbitražuose ar teismuose, pripažinimo bei vykdymo Lietuvoje. Organizuojame vykdymo procesą pagal visus vykdomuosius dokumentus užsienyje, atstovaujame santykiuose su antstoliais ir kitais vykdymo procese dalyvaujančiais asmenimis.

Teikiame paslaugas  šiose srityse:

  • civilinis procesas;
  • administracinis procesas;
  • juridinių ir fizinių asmenų bankroto bylos;
  • Lietuvos teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas užsienyje.
  •  užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas.

Atsižvelgdami į kliento interesus, siekiame visapusiškai naudingo, efektyvaus ir greito ginčo išsprendimo, kuris patenkintų klientų lūkesčius. Siekdami tik sėkmingo rezultato, ikiteismines ginčų sprendimo stadijas vertiname atsakingai, parenkame aiškią strategiją.