Darbo teisė

Mūsų teisininkai padės Jums išspręsti kasdienius bei sudėtingus darbo teisės klausimus. Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą individualių darbo santykių srityje: nuo konsultacijų,  įvairių su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimo iki atstovavimo šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

Teikiamos paslaugos šioje srityje:

  • konsultacijos darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, išeitinių išmokų, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais
  • darbo sutarčių, komercinių paslapčių apsaugos (konfidencialumo), nekonkuravimo, materialinės atsakomybės, kolektyvinių sutartčių bei kitų darbo santykiuose naudojamų dokumentų rengimas
  • konsultacijos bei reikalingų dokumentų rengimas užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje klausimais
  • Konsultacijos bei reikalingų sutarčių rengimas darbuotojų nuomos klausimais
  • konsultacijos su darbo teise susijusiais klausimais vykdant restruktūrizavimo, įsigijimo ar susijungimo sandorius
  • atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse stadijose ir teismuose